تیپ رنگ زمستان


افرادی که تیپ رنگی آن ها زمستان است پوستی سرد دارند ولی این موضوع به این معنا نیست که آن ها رنگ پریده هستند. رنگ پوست این افراد همیشه روشن نیست و در این تیپ رنگی، رنگ های تیره هم دیده می شود

 

رنگ چشم افرادی که تیپ زمستان هستند آبی تیره،‌ قهوه ای و سبز و مشکی به طور کلی سرد است

 

رنگ موها تیپ زمستان معمولا تیره،   به طورمثال قهوه ای تیره یا مشکی با تن های سرد می باشد