تیپ رنگ پاییز


رنگ پوست در این تیپ رنگی از طلایی کم رنگ تا قهوه ای گرم است و پوست افرادی که در این تیپ رنگی قرار دارند در معرض نور خورشید به راحتی تیره می شود

 

رنگ چشم در این تیپ معمولا طیف های مختلفی از قهوه ای است و اگر چشم فردی در این تیپ آبی یا سبز باشید این رنگ خالص است

 

رنگ مو های تیپ پاییز معمولا از قرمز تا قهوه ای تیره است