شخصیت


مهم ترین چیزی که در حین انتخاب لباس   باید درباره آن فکر کنید این است که می خواهید چه تصویری از خود ارائه دهید و چه شخصیتی دارید

 

 تیم استایلینگ به شما کمک می کنند لباسی که متناسب با شخصیتتان است را انتخاب کنید و در نتیجه خود واقعیتان باشید و مشخصی کنید که چه چیزی را می خواهید با سبک لباس پوشیدنتان ارائه کنید

 

این موضوع مهم ترین نکته برای تیم ما است زیرا اگر لباس هایی را بپوشید که حتی  متناسب با بدن شما و تیپ رنگی شما باشد اما با انها احساس خوبی نکنید نمیتوانید حس اعتماد به نفس داشته باشید . بهترین ورژن خودتان باشید