فرم بدن


هر فردی با فرم صورت و بدن مشخصی متولد می شود. اگرچه ورزش کردن و رژیم های غذایی می توانند این فرم را تا حدی تغییر دهند اما فرم اصلی بدن همیشه ثابت می ماند. اگاه بودن از فرم بدن و تاکید بر جنبه های مثبت آن به شما اعتماد به نفس بیشتری خواهد داد

استایلینگ به شما فرم های اصلی بدن را معرفی و به شما کمک می کند تا به فرم بدن خود پی ببرید و با استایل های مختلف که با فرم بدن شما تناسب دارند آشنا شوید تا بهترین ورژن خودتان باشید