( فرم گلابی) A فرم بدن


در این فرم بدن بالاتنه به طور قابل توجهی لاغر تر از ران ها و باسن است، در واقع بالاتنه معمولا سایز کمتری از پایین تنه دارد

خانم هایی با این فرم بدن،  باسن پهن و ران های پری دارند و شانه های آن ها نیز باریک است به همین علت به این فرم بدن گلابی هم می گویند. فرم بدن گلابی به لطف لگن و باسن پهن فرمی زنانه و بسیار زیبا دارد


باید ها


استفاده از آیتم هایی در بالاتنه که توجه را جلب می کند مثل لباس های چین دار،  و لباس های توری 

استفاده از لباس های طرح دار یا عکس دار در بالا تنه 

استفاده از لباس هایی که ران ها را بپوشانند

استفاده از اپل ها در شانه 

استفاده از شلوار هایی که پاچه های ان ها کمی گشادباشد

استفاده از کفش های پاشنه بلند

استفاده از کمربند های باریک

نباید ها


استفاده از شلوار های فیت و تنگ

استفاده از دامن کوتاه 

استفاده از دامن های گل لاله

استفاده از کمربندهای پهن 

استفاده از شلوار های طرح دار و شلوغ