(فرم بدن مستطیلی) H فرم بدن


این فرم بدن به عنوان فرم بدن یک مدل شناخته می شود. خانم هایی که این فرم بدن را دارند دارای بالا تنه کوچک و ران هاذو شانه های باریک هستند. همچنین در این تیپ بدن دور کمر بسیار باریک است

این تیپ بدن، فرمی ورزشکارانه دارد و به علت کم بودن برآمدگی ها در این فرم بدن، این فرم نقطه مقابل فرم ساعت شنی می باشد

به علت کم بودن برآمدگی های بدن در این فرم  بسیار مهم است که از لباس هایی استفاده شودکه حجم و فرم بیشتری به بدن میدهند به طور مثال استفاده از پیراهن هایی که خط امپایر دارند یا شلوار های فاق بلندی که برش نازک دارند

تاپ هایی که الگو های عمودی دارند هم برای این فرم بدن بسیار متناسب هستند زیرا این لباس ها حجم بالا تنه را به لحاظ بصری بزرگتر نشان می دهند. برش ها و پارچه های لخت مثل لباس هایی که یقه های آبشاری دارند برای این فرم بدن بسیار ایده آل هستند. زیرا برآمدگی های بیشتری ایجاد می کنند


باید ها


سعی به جلب توجه به پاها و خط گردن

شلوارها و دامن های راسته و اسلیم کات 

۷استفاده از یقه های 

تاپ هایی که در ناحیه کمر رنگ تیره دارند

ژاکت هایی که در ناحیه کمر تنگ می شوند

نباید ها


پارچه های صلب 

تاپ های کوتاه و تنگ

تاپ های که یقه آن ها بلند باشد

شلوار ها و دامن های پهن