(فرم بدن سیب) O فرم بدن


در این فرم بدن، بالا تنه درشت ،‌ شکم گرد و دور کمر کوچک است. همچنین در عین حال بازو ها و پا ها نسبتا باریک به نظر می رسد. این فرم بدن به عنوان فرم بدن پرتقال نیزشناخته می شود

در فرم بدن سیب باید سعی شود که توجه از قسمت میانی که پهن تر است به سایر قسمت های بدن جلب شود به طور مثال یقه های هفتی یا دامن های ای لاین که توجه را به پاها جلب می کنند انتخاب های خوبی برای این فرم بدن هستند

بلوز هایی با کرو های بالا تنه و خط امپایر گزینه های خوبی برای این سبک بدن هستند همچنین برای تاپ ها و لباس های بالاتنه برش های که خیلی گشاد نباشند بهترین انتخاب هستند

ژاکت های پشمی و در کل ژاکت هایی که تا خط کمر می رسند بدن را در این فرم بدن کشیده تر نشان می دهند


باید ها


جلب کردن توجه به پاها 

استایل های امپایر و فاق بلند 

لباس هایی که دامن آنها کلش باشد

الگو های ظریف 

لباس های بالاتنه تیره تر 

استفاده از تضاد در رنگ های روشن 

استفاده از ژاکت ها و کت هایی که تا کمر ارتقاع دارند

نباید ها


تاپ هایی که بند های باریک دارند 

لباس های راه راه افقی دارند 

لباس هایی که رنگها و طرح های زیادی دارند 

تاپ ها و پیراهن های زنانه جذب و بلند 

تاپهای تنگ 

جلب کردن توجه به کمر