(فرم بدن مثلث بر عکس) V فرم بدن


این فرم بدن دارای بالاتنه بزرگ، پهن و خوش فرم می باشد. کمر در این فرم بدن معمولا بسیار باریک و لگن باریک تر از شانه ها است. همچنین پاها بلند و باریک به نظر می رسند. در این فرم بدن بالاتنه به شکل زاویه دار است

مزایای این فرم، بالا تنه ای خوش فرم و پاهایی باریک است، پس بهتر است از لباس هایی استفاده کنید که این ویژگی های مثبت را برجسته تر سازند. همچنین در این فرم، شلوار های فیت و تنگ بهترین دوست شما هستند


باید ها


یقه های کوتاه 

تاپ های گشاد 

استفاده از لباس هایی که شانه ها را بپوشانند

کفش های شیک 

شلوار های اسلیم فیت

تاپ هایی که رنگ های یکدست دارند 

پیراهن های زنانه چسبان 

دامن های مدادی 

نباید ها


جزییات زیاد در قسمت سینه لباس ها 

لباس های راه راه افقی 

اپل شانه 

تاپ های تنگ

تاپ های بافتنی ضخیم