( فرم بدن ساعت شنی) X فرم بدن


به این فرم بدن ساعات شنی هم گفته می شود، علت این موضوع ترکیب کمر بسیار باریک با شانه ها و ران هايی که تقریبا هم سایز هستند میباشد نتیجه این ترکیب داشتن بدنی به شکل ساعت شنی اس

خانم هایی که این فرم بدن را دارند باید توجه را به سمت قسمت ها باریک بدن خود از طریق دامن های فاق بلند یا شلوارهای مارلین و پیراهن های زنانه جلب کنند

پارچه های لخت به شدت برای این فرم بدن توصیه می شود

همچنین ژاکت ها و کت هایی که برش های ظریف دارند انتخاب بسیار خوبی برای این افراد می باشد و بهتر است استایل شما به گونه ای باشد که بیشتر توجه به کمر باریک شما جلب شود


باید ها


تاپ های که یقه ان ها به شکل ۷ است

پیراهن های زنانه بلند

 استفاده ازگردنبد های بلند یا شال های بلند ظریف

دامن های مدادی و ای لاین

شلوار های دمپا گشاد یا صاف

استفاده از آیتمهایی که نظر را به سمت کمر جلب می کنند 

نباید ها


متریال های براق

لباس های که گره یاچین های بزرگ دارند

لباس های بزرگتر از سایز

کمربند خیلی پهن